Participa

Envieu fotografies i vídeos

Ens agradaria que ens féssiu arribar les fotografies i vídeos que hàgiu fet vosaltres o el vostre fotógraf de confiança, de alguna de les nostres actuacions i que més us agradi.
Si la teniu en format digital ho podeu fer mitjançant e-mail o personalment al Casal de Valldoreix, indicant que es per la WEB de “Els Marxosos”. Una vegada analitzat el material rebut, s’estudiarà la seva viabilitat per per poder-les publicar a la nostre WEB.

Dona’ns la teva opinió

Ens agradaria saber la vostra opinió sobre les nostres actuacions, així com també voldríem els vostres comentaris i suggeriments.
Volem millorar, és per això que comptem amb tu.