Activitats

Tal com es pot entreveure, la nostra activitat es centra en dues vessants: l’artística i la social. 

En el tema artístic amb el Show (en “Play Back”), Teatre i Espectacle musical, es realitza,
normalment, en Casals d’Avis, Centres Cívics, Residències, Teatres, etc.
Una activitat destacable és la nostra participació a les “Fires de la Gent Gran de Sant Cugat”, on ha quedat ben palès l’alt contingut artístic de tots els que intervenim.
 
En l’apartat social, cal fer esment a l’esforç del nostre grup a fi d’aconseguir el reconeixement dels valors de la gent gran, així com intentar fer entendre a qui correspon, l’alta estima que, per la seva entrega al llarg de la seva vida a la societat, mereixen i que malauradament en molts casos, masses, s’ignora.